Charyzmatyczny trener

utworzone przez

Rynek dostawców usług szkoleniowych prezentuje naprawdę bogatą ofertę. Jak zatem wybrać?

Już kilka lat temu usłyszałam od jednej z Dyrektor HR, że dla swoich najlepszych pracowników szuka po prostu charyzmatycznych trenerów.

I chociaż dzisiaj te słowo nie jest popularne – o to właśnie chodzi – trener „musi zarażać”

To właśnie ta osoba od której się uczymy. Zatem do wiedzy, umiejętności i doświadczenia dodajemy wisienkę na torcie – charyzmę.

Warto również zwrócić uwagę na zdolności pedagogiczne. Tak! Dobrze dobrane do potrzeb uczestników ćwiczenia pozwalają na efektywną naukę. W myśl zasady – nie wystarczy, że coś się zobaczy, a nawet zapamięta. Dopiero kiedy przećwiczymy (i nieważne, czy stacjonarnie, czy on – line) – poczujemy, że to potrafimy. Charyzmatyczny trener potrafi zachęcić do działania.

W przypadku szkoleń on – line, które na razie w dobie pandemii są nam nadal bardzo potrzebne – kluczowa jest także empatia. I tak – empatia działa przez platformy internetowe! Myślę, że zgodzą się ze mną ci empatyczni trenerzy, którzy po raz kolejny w okresie świątecznym przeżywali na własnej skórze i na szklanym ekranie, podobnie jak ja, oglądając po raz kolejny wspólnie z dziećmi, drastyczny horror pt. „Kevin sam w Nowym Jorku”. Owocnych szkoleń w roku 2021!