Szkolenia

Nasze Centrum oferuje szkolenia rozwijające kompetencje miękkie.

Szkolenia Centrum Rozwoju Mindloop czyni wyjątkowymi metodologia zaangażowania i włączającego uczenia się.

Dzisiaj na rynku pracy oczekuje się umiejętności takich jak przejawianie postaw proaktywnych, właściwe zarządzanie czasem, kreatywność, konkretna komunikacja, zaangażowanie w promocję i marketing, myślenie sprzedażowe.
Są to umiejętności kluczowe niezbędne we wszystkich branżach i na różnych stanowiskach.

Dlaczego?

Otóż dlatego, że sprzyjają większej efektywności pracy, osiąganiu lepszych rezultatów, ale także – satysfakcji z pracy.