Dotacje

Oferujemy wsparcie w pozyskiwaniu dotacji unijnych, w szczególności w zakresie projektów edukacyjnych i szkoleniowych, a także w zarządzaniu projektami unijnymi i ich rozliczaniu.