Audyt kompetencji miękkich w Twojej firmie / Organizacji?

utworzone przez

Wielu pracodawców podkreśla istotę kompetencji miękkich pożądanych na coraz większej liczbie stanowisk w organizacji. Są to kompetencje uniwersalne, dlatego w edukacji zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej kładzie się nacisk na kompetencje społeczne i obywatelskie jako kluczowe.

Kompetencje miękkie zyskują na znaczeniu w momencie, kiedy świat i styl pracy dynamicznie się zmienia, a jednocześnie odczuwamy w biznesie tak ogromny ich deficyt.

I nie chodzi tylko o szkolenia dla handlowców; kompetencje miękkie rozwijają Menedżerowie, Dyrektorzy, całe zespoły, a nawet poszczególne branże – turystyka, logistyka, księgowość, Inżynierowie, osoby pracujące bezpośrednio z Klientami i Współpracownikami.

Gdzie mamy przestrzeń na rozwój tychże umiejętności? W czasie pracy to już coś więcej niż próba generalna… Zatem w czasie szkoleń, warsztatów, próbek pracy. Czy takie zadania są uwzględniane w szkole podstawowej, średniej? Na studiach? W ramach Life Long Learning? W czasie innych kursów? Czy, zdając egzamin z wiedzy specjalistycznej np. w ramach zarządzania projektami, mamy egzamin z umiejętności prezentacji?

Audyt kompetencji miękkich pozwala na weryfikację różnych poziomów zaawansowania w poszczególnych obszarach – może warto pokusić się o przeprowadzenie takiego audytu w firmie lub w wybranym zespole – będzie to istotna informacja dla Dyrektora, czy Menedżera, a także dla samych pracowników. A te umiejętności można rozwijać – podobnie jak uczymy się języków obcych zdobywając kolejne poziomy, w ślad za czym mogą iść certyfikaty, czy inne wystandaryzowane oznaczenia w organizacji. Różnimy się poziomem zaawansowania umiejętności komunikacji, umiejętności pracy w grupie, w zarządzaniu czasem, autoprezentacji,  czy kreatywności. I warto też pamiętać, że nie na każdym stanowisku pracy wszystkie te umiejętności są potrzebne. Audyt pozwala na ich diagnozę i odpowiednie zaplanowanie ścieżki rozwoju.