Szkolenie - handlowiec

Realizacja procesu inwestycyjno- budowlanego w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC

Cena szkolenia:
1 200 zł netto + VAT
(2 dni szkoleniowe)

– on-line
– w Katowicach
– w Twojej firmie

Szkolenie uwzględnia już NOWE WARUNKI FIDIC, które prezentują zmienione podejście między innymi do zagadnienia roszczeń i sporów, co powoduje że ich znajomość ma istotne znaczenie dla realizacji uprawnień iobowiązków stron umowy oroboty budowlane.

Dwudniowe szkolenie dedykowane jest uczestnikom procesu budowlanego, w szczególności Wykonawcom i Podwykonawcom robót budowlanych realizujących zadania na bazie FIDIC.

Prowadzi je specjalista z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem wzakresie obsługi kontraktów realizowanych na bazie FIDIC – adwokat Albert Bezak.

Udział w szkoleniu zapewnia:

  • zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do efektywnej i bezpiecznej realizacji procesu inwestycyjno – budowlanego w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC tak, by zapewnić wysoką jakość, efektywność ekonomiczną, a także bezpieczne oraz rentowne zakończenie kontraktu, nie narażając się na roszczenia pozostałych stron umowy,
  • zapoznanie się z podstawami prawnymi dochodzenia różnego rodzaju roszczeń, w tym o wydłużenie czasu na zakończenie realizacji kontraktu, czy o dodatkowe koszty, których konieczność poniesienia jest coraz częstszym zjawiskiem w toku realizacji prac,
  • poznanie interpretacji Warunków Kontraktowych FIDIC w świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Prowadzący

Albert Bezak

Albert Bezak

adwokat

Od ponad 15 lat doradza klientom realizującym kontrakty budowlane oparte na bazie FIDIC.

.

Cena zawiera

  • pracę trenerów i ich autorski program szkolenia
  • przygotowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych
  • opracowaną prezentację wykorzystywaną w czasie szkolenia

Pozostałe informacje

  • Grupa maksymalnie 10-osobowa.
  • Szkolenia uruchamiane w przypadku zgłoszenia minimum 6 osób.