Zarządzanie projektami

Zakres usługi z zakresu zarządzania projektami UE

Zakres usługi z zakresu zarządzania:

 • decydowanie o harmonogramie realizacji projektu,
 • doradztwo w zakresie planowanych i prowadzonych działań,
 • nadzór nad dokumentacją projektową,
 • wspieranie działań rekrutacyjnych uczestników,
 • nadzór nad wykonawcami poszczególnych działań,
 • dbałość o jakość realizowanych zadań,
 • przygotowywanie kompletnych wniosków o płatność, bazy danych uczestników,
 • nadzór nad procedurami wyboru wykonawców,
 • wprowadzanie bieżących zmian we wniosku o dofinansowanie,
 • stały kontakt z Instytucją Finansującą,
 • prowadzenie audytów i kontroli prac Biura Projektu – tj. prowadzenia dokumentacji projektowej oraz kontaktu z uczestnikami projektu, w tym wsparcia ich rekrutacji,
 • monitorowanie wskaźników,
 • reagowanie w sytuacjach kryzysowych,
 • bieżące doradztwo prawne*.

 

*Współpraca z Kancelarią Adwokacką Albert Bezak