Dotacje

Pozyskiwanie dotacji

Możliwe działania z zakresu rozwoju edukacji, na które można uzyskać finansowanie UE:

 • organizacja kursów oraz szkoleń branżowych, certyfikowanych,
 • organizacja kursów przygotowujących do matury, na studia,
 • wprowadzanie próbek pracy, warsztatów, pracy w grupie oraz innych innowacyjnych form nauczania,
 • kreowanie nowych form egzaminów – np. mobilne pracownie szkoleniowe, mobilne egzaminy, symulatory,
 • opracowywanie nowych programów nauczania,
 • tworzenie e-podręczników,
 • płatne staże edukacyjno – zawodowe dla uczniów, studentów,
 • doposażenie sal lekcyjnych, pracowni,
 • szkolenia dla nauczycieli,
 • szkolenia dla Opiekunów stażystów,
 • staże dla nauczycieli odpowiadające na nakładane na nich wymogi z tytułu Karty Nauczyciela,
 • rozwój doradztwa zawodowego, zatrudnienie dodatkowego Personelu.