Oferta szkoleniowa.

Gwarantujemy wysoką jakość w całym procesie szkolenia, by dostarczyć Państwu profesjonalne usługi szkoleniowe, przynoszące oczekiwane efekty.

Prawo

Pakiet szkoleń prawnych obejmuje szkolenia z zakresu prawa cywilnego, zamówień publicznych, w szczególności związane z prowadzeniem procesu inwestycyjnego opartego na procedurze FIDIC.

Realizacja procesu inwestycyjno – budowlanego w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC

Szkolenie dedykowane jest uczestnikom procesu budowlanego, w szczególności Wykonawcom i Podwykonawcom robót budowlanych realizujących zadania na bazie FIDIC.

Przedsiębiorczość

Pakiet szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, obejmuje aspekty prawno – formalne prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenie biznesplanów oraz strategie marketingową i źródła finansowania.

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej

Szkolenie dedykowane przede wszystkim osobom zamierzającym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, a nadto osobom odpowiedzialnym za zarządzanie, planowanie strategii rozwoju, w tym marketingu i reklamy.

Rozwój osobisty

„Pakiet ten obejmuje warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, których motywem przewodnim jest „BUDZENIE KREATYWNOŚCI”

Budzenie kreatywności - warsztaty

Szkolenie dedykowane dzieciom w różnym wieku – zabawy i zadania rozwijające wyobraźnię, bez użycia elektronicznych akcesoriów i gotowych zabawek.

Szkolenie doradcze dla rodziców

Szkolenie o charakterze doradczym i motywacyjnym, wspierające rodziców w procesie wychowania dzieci i młodzieży.

Osoby prowadzące

Monika Bezak

psycholog i dziennikarka

Specjalizuje się w psychologii menadżerskiej, z zamiłowania psycholog dziecięcy.

Albert Bezak

adwokat

Od ponad 10 lat doradza klientom realizującym kontrakty budowlane oparte na bazie FIDIC.

.