Nowy konkurs – zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłosił konkurs o dotację unijną dla projektów z zakresu aktywizacji zawodowej młodych osób. Można zaplanować projekt obejmujący doradztwo zawodowe, szkolenia i płatne staże. Alokacja w konkursie to 15 mln zł.

Zapraszamy ngo’s oraz agencje zatrudnienia z minimum 3-letnim doświadczeniem działające na terenie województwa świętokrzyskiego – dotacja unijna może wesprzeć promocję Beneficjenta, ale przede wszystkim zapewnić działania wspierające dla młodych osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29, w szczególności osoby z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci.

Zapraszamy do kontaktu! @

Autor

Monika Bezak

Monika Bezak

psycholog i dziennikarka

Specjalizuje się w psychologii menadżerskiej, z zamiłowania psycholog dziecięcy.