Albert Bezak

Adwokat. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze inwestycji oraz rozwiązywaniu sporów sądowych z zakresu szeroko pojętego budownictwa, w tym również inwestycji opartych na bazie FIDIC. Specjalista w obszarze umów o roboty budowlane, reprezentujący wykonawców i podwykonawców realizujących projekty infrastrukturalne dotyczące budowy dróg, linii kolejowych oraz obiektów inżynierii wodnej. Specjalizuje się także w prawie zamówień publicznych, doradzając przedsiębiorcom w postępowaniu przetargowym na etapie składania ofert, wyjaśnień oraz na etapie postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą poprzez sporządzanie środków ochrony prawnej oraz zastępstwo przed KIO.

Sprawdź najbliższe szkolenia